Myanmar

Clearing House Mechanism

(၁၅)နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ရှားပါး၊ မြန်မာ့ဒေသရင်းမျိုးစိတ် မြန်မာ့တိုက်လိပ်များမှ သန္ဓေအောင်သည့် ဥများရရှိခြင်း